درباره سامورایی

«جف کاستلو» ( آلن دلون )، آدم‌کش حرفه‌ای و تنهایی است که روزی در حین انجام قراردادی، زن پیانیستی ( کتی رزیه ) او را می‌بیند. قانون آدم کش‌ها حکم می‌کند که شاهد را نیز بکشند، اما…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران سامورایی

دست اندرکاران سامورایی

دیدگاه‌های سامورایی