درباره سانست بلوار

فیلمنامه‌نویس مزدور، برای یک ستاره قدیمی فیلم‌های صامت که در دنیای ناشناخته هالیوود محو شده است، فیلمنامه‌ای می‌نویسد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران سانست بلوار

دست اندرکاران سانست بلوار

دیدگاه‌های سانست بلوار