درباره ست پایانی

داستان زندگی توماس است که زمانی به عنوان اعجوبه جوان تنیس شناخته می شد اما هیچ وقت زندگی حرفه ای که آرزویش را داشت به دست نیاورد. در سن ۳۷ سالگی، او با وجود تحلیل رفتن تناسب جسمانی اش تصمیم می گیرد به…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران ست پایانی

دست اندرکاران ست پایانی

دیدگاه‌های ست پایانی