درباره فصل اول سریال آپلود

در سال 2033 ، افرادی که در شرف مرگ هستند، می‌توانند خود را در هتل‌های واقعیت مجازی که توسط شش شرکت فناوری اداره می‌شود ,بارگذاری کنند. نورا در بروکلین زندگی می‌کند و برای بخش خدمات مشتری زندگی دیجیتالی پس از مرگ شرکت لوکس ‘Lakeview’ کار می‌کند. پس از تصادف نیتن، دوست دخترش او را در دنیای واقعیت مجازی نورا بارگذاری می‌کند.

فصل های فصل اول سریال آپلود

قسمت 1 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 2 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 3 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 4 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 5 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 6 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 7 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 8 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 9 فصل اول سریال آپلود

سریال
قسمت 10 فصل اول سریال آپلود

سریال

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فصل اول سریال آپلود

دست اندرکاران فصل اول سریال آپلود

دیدگاه‌های فصل اول سریال آپلود