سریال انیمیشن جاسوس و خانواده Copy

سریال انیمیشن جاسوس و خانواده Copy

Spy x Family 2022
امتیاز داده نشده
: 8.6
برچسب‌ها:,
نشان کردن

درباره سریال انیمیشن جاسوس و خانواده Copy

اگه دستوری به خاطر رسیدن به صلح باشه، انجامش برای مامور مخفی، توایلایت، هیچ سخت نیست. حتی اگه مجبور باشه یک بچه رو به فرزندی قبول کنه یا حتی یه ازدواج سوری انجام بده. مامور مخفی ما برای اتحادیه غرب کار می کند و در تمام مدت در تلاش که که جلوی شروع جنگ با کشور همسایه رو بگیره..

فصل های سریال انیمیشن جاسوس و خانواده Copy

قسمت 1 سریال انیمیشن جاسوس و خانواده

قسمت 2 سریال انیمیشن جاسوس و خانواده

قسمت 3 سریال انیمیشن جاسوس و خانواده

قسمت 4 سریال انیمیشن جاسوس و خانواده

قسمت 5 سریال انیمیشن جاسوس و خانواده

قسمت 6 سریال انیمیشن جاسوس و خانواده

قسمت 7 سریال انیمیشن جاسوس و خانواده

قسمت 8 سریال انیمیشن جاسوس و خانواده

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران سریال انیمیشن جاسوس و خانواده Copy

دیدگاه‌های سریال انیمیشن جاسوس و خانواده Copy