سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل‌های 1 تا 3)

سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل‌های 1 تا 3)

She-Ra and the Princesses of Power 2018-2020
امتیاز داده نشده
: 8.0
برچسب‌ها:,
نشان کردن

درباره سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل‌های 1 تا 3)

شی‌را پرنسس قدرت، تصمیم می‌گیرد شورشی برای آزاد کردن سرزمین خود از دست مهاجمان هیولا صفت ترتیب دهد و این موضوع آغاز تمام ماجراهای این سریال است …

فصل های سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل‌های 1 تا 3)

قسمت 1 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 2 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 3 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 4 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 5 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 6 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 7 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 8 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 9 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 10 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 11 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 12 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 13 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل اول)

قسمت 1 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل دوم)

قسمت 2 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل دوم)

قسمت 3 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل دوم)

قسمت 4 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل دوم)

قسمت 5 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل دوم)

قسمت 6 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل دوم)

قسمت 7 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل دوم)

قسمت 1 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل سوم)

قسمت 2 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل سوم)

قسمت 3 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل سوم)

قسمت 4 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل سوم)

قسمت 5 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل سوم)

قسمت 6 سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل سوم)

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل‌های 1 تا 3)

دیدگاه‌های سریال انیمیشن شی‌را و شاهزاده‌های قدرت (فصل‌های 1 تا 3)