سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر 2012

سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر 2012

Daniel Tiger’s Neighborhood 2012
امتیاز داده نشده
: 7.4
برچسب‌ها:,
نشان کردن

درباره سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر 2012

این سریال سعی دارد با موزیک‌های مناسب، درس‌هایی که کودکان باید یاد بگیرند را به آنها آموزش دهد؛ هر روز دنیل ژاکت قرمز خود را می پوشد، بند کفش‌های خود را محکم کرده و خود را برای ماجراجویی جدید آماده می‌کند؛ با کمک دنیل و دوستانش هر روز مطلبی آموزشی برای کودکان پیش دبستانی دارند …

فصل های سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر 2012

قسمت 1 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 2 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 3 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 4 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 5 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 6 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 7 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 8 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 9 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 10 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 11 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 12 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 13 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 14 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 15 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 16 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 17 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 18 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 19 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 20 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 21 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 22 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 23 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 24 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 25 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 26 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 27 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 28 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 29 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 30 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 31 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

قسمت 32 سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر 2012

دیدگاه‌های سریال انیمیشن همسایگان دنیل تایگر 2012