درباره سریال ویچر

گرالت ریویا، شکارچی هیولا تلاش می‌کند تا جایگاهش را در دنیایی که مردم پست شده‌اند، پیدا کند…

فصل های سریال ویچر

قسمت 1 فصل دوم سریال Witcher

قسمت 2 فصل دوم سریال Witcher

قسمت 3 فصل دوم سریال Witcher

قسمت 4 فصل دوم سریال Witcher

قسمت 5 فصل دوم سریال Witcher

قسمت 6 فصل دوم سریال Witcher

قسمت 7 فصل دوم سریال Witcher

قسمت 8 فصل دوم سریال Witcher

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران سریال ویچر

دست اندرکاران سریال ویچر

دیدگاه‌های سریال ویچر