شانگ چی و افسانه ده حلقه

شانگ چی و افسانه ده حلقه

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
امتیاز داده نشده
: 7.5
نشان کردن

درباره شانگ چی و افسانه ده حلقه

“شانگ چی” استاد کونگ فو کاری ست که پس از ورود به سازمان ده حلقه باید با گذشته خود مقابله کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران شانگ چی و افسانه ده حلقه

دست اندرکاران شانگ چی و افسانه ده حلقه

دیدگاه‌های شانگ چی و افسانه ده حلقه