غلبه
نشان کردن

درباره غلبه

مادری به نام ویکتوریا که در گذشته مواد مخدر جابجا می کرد, تلاش می کند تا از گذشته‌ی تاریک خود فاصله بگیرد. از طرفی، یک پلیس فاسد و بازنشسته,دختر ویکتوریا را گروگان می‌گیرد و او را مجبور می‌کند دوباره خلاف کند و ….

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران غلبه

دست اندرکاران غلبه

دیدگاه‌های غلبه