فرار از موگادیشو

فرار از موگادیشو

Escape from Mogadishu
امتیاز داده نشده
: 7.1
نشان کردن

درباره فرار از موگادیشو

در خلال جنگ سال 1991، پرسنل و خانواده های هر دو کشور کره جنوبی و سفارتخانه های کره شمالی یک هدف مشابه دارند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فرار از موگادیشو

دست اندرکاران فرار از موگادیشو

دیدگاه‌های فرار از موگادیشو