درباره فیلمبردار

عکاسى خرده‏ پا به نام « لوک شانن » ( کیتن ) به تشویق محبوبه‏اش، « سلى » ( دى )، یک دوربین فیلم‏بردارى تهیه می‏کند. اما طرز کار دوربین را به درستى نمیداند و نخستین فیلم‏هاى خبرى که فیلم‏بردارى میکند، بر اثر خرابکارى میمونى که همراه او است مورد تمسخر همگان قرار میگیرد.

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران فیلمبردار

دیدگاه‌های فیلمبردار