درباره قهرمان

“چارلی” هنگام قدم زدن با سگ خود، در حالیکه از یک اردوگاه تمرینی که به دنبال یک رقیب بوکس هستند عبور می کند، یه نعل اسب خوش شانسی پیدا می کند. پس از مشاهده باخت چند نفر، او نعل را در دستکش خود گذاشته و مسابقه را برنده می شود و…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران قهرمان

دست اندرکاران قهرمان

دیدگاه‌های قهرمان