لوزو
نشان کردن

درباره لوزو

مردی با ورود به صنعت ماهیگیری در بازار سیاه مالت، همه چیز را به خطر می‌اندازد تا همسر و پسر تازه متولد شده خود را تامین کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران لوزو

دست اندرکاران لوزو

دیدگاه‌های لوزو