ماندگاری
نشان کردن

درباره ماندگاری

ستاره شناسان رادیویی سیگنالی مرموز را در اعماق دریا کشف کردند که می تواند با موجودات فرازمینی تماس داشته باشد. پس از اینکه چندین تظاهرات وحشتناک اعتقادات آنها را تهدید می کند، تیم باید برای زنده ماندن از شر اتفاقات پیش رو مبارزه کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران ماندگاری

دست اندرکاران ماندگاری

دیدگاه‌های ماندگاری