درباره مردان جنگ

لورل و هاردی دو ملوان هستند که با دو زن جوان آشنا می‌شوند و سعی می‌کنند یک بعدازظهر را خوش بگذرانند، غافل از اینکه چه آشوب‌هایی در انتظارشان است. در این فیلم با تعدادی از بهترین شوخی‌های کلامی لورل و هاردی طرف هستیم که واقعا خوب و بامزه و هوشمندانه نوشته شده‌اند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران مردان جنگ

دست اندرکاران مردان جنگ

دیدگاه‌های مردان جنگ