مرگ بر
نشان کردن

درباره مرگ بر

نگاهی طنزآمیز به مقوله وحشت و بعضا لذت در سال 2021، با استفاده از تصاویر آرشیوی و اظهارات شخصیت‌های ساختگی…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران مرگ بر

دست اندرکاران مرگ بر

دیدگاه‌های مرگ بر