معجزه نامه هایی به رییس جمهور

معجزه نامه هایی به رییس جمهور

Miracle Letters To The President
امتیاز داده نشده
: 7.3
نشان کردن

درباره معجزه نامه هایی به رییس جمهور

در سال 1988 “جون کیونگ” در یک روستای کوچک زندگی می کند. از این روستا خط راه آهن عبور می کند، اما ایستگاهی ندارد. رویای همیشگی جون کیونگ وجود یک ایستگاه راه آهن در روستا بوده است. او روش های مختلفی را برای ساختن ایستگاه از جمله نوشتن ده ها نامه به رئیس جمهور امتحان می کند و …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران معجزه نامه هایی به رییس جمهور

دست اندرکاران معجزه نامه هایی به رییس جمهور

دیدگاه‌های معجزه نامه هایی به رییس جمهور