من مرد تو هستم
نشان کردن
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

درباره من مرد تو هستم

یک دانشمند برای به دست آوردن بودجه تحقیقاتی برای مطالعاتش پیشنهاد شرکت در یک آزمایش فوق العاده را می پذیرد: به مدت سه هفته قرار است با یک ربات انسان نما زندگی کند که برای خوشحال کردن او ایجاد شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران من مرد تو هستم

دست اندرکاران من مرد تو هستم

دیدگاه‌های من مرد تو هستم