مینال مورالی
نشان کردن

درباره مینال مورالی

یک رویداد غیرمعمول برقی که به نوبه خود توانایی های مافوق بشری را به یک خیاط جاه طلب می دهد که اکنون مسئولیتش محافظت از روستای زادگاهش در برابر نقشه های شیطانی آنتاگونیست است.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران مینال مورالی

دست اندرکاران مینال مورالی

دیدگاه‌های مینال مورالی