میچل‌‌ها علیه ماشین‌‌ها

میچل‌‌ها علیه ماشین‌‌ها

The Mitchells vs. the Machines
امتیاز داده نشده
: 7.7
نشان کردن

درباره میچل‌‌ها علیه ماشین‌‌ها

کیتی میشل در مدرسه ی فیلمی که همیشه آرزوی رفتن به آن را داشته است پذیرفته شده. کل اعضای خانواده برای رساندن کیتی به مدرسه او را در مسیر همراهی می کنند اما اتفاقی غیر منتظره رخ داده و خانواده ی میشل اکنون باید با همکاری یکدیگر جهان را نجات دهند.

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران میچل‌‌ها علیه ماشین‌‌ها

دیدگاه‌های میچل‌‌ها علیه ماشین‌‌ها