درباره نیروی تندر

داستان این فیلم از آنجایی شروع می‌شود که وجود جنایتکاران و خلافکاران، به یک امر عادی در جهان تبدیل می‌شود و فقط تعداد معدودی از ابر قهرمانان زندگی می‌کنند و می‌توانند از انسان‌ها محافظت کنند تا اینکه 2 دوست قدیمی و عجیب و غریب، طی اتفاقاتی به قدرت‌های ماوراءالطبیعه دست می‌یابند و تصمیم می‌گیرند که به وسیله این قدرت‌ها از انسان‌ها حفاظت کنند…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران نیروی تندر

دست اندرکاران نیروی تندر

دیدگاه‌های نیروی تندر