درباره هفت شانس

“جیمی شنون” در آستانه ورشکستگی قرار دارد اما وکیل پدربزرگش اعلام می کند ارثیه ای هفت میلیون دلاری برای او به جای گذاشته است. برای بدست آوردن پول او باید تا 7 عصر بیست و هفتمین تولدش ازدواج کند…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران هفت شانس

دیدگاه‌های هفت شانس