هیپنوتیزم
نشان کردن

درباره هیپنوتیزم

داستان زن جوانی که به دنبال بهبود خود از یک هیپنوتراپیست مشهور کمک می گیرد. اما پس از چنو جلسه او پیامدهای غیر منتظره و مرگباری را کشف می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران هیپنوتیزم

دست اندرکاران هیپنوتیزم

دیدگاه‌های هیپنوتیزم