هیچ‌کس
نشان کردن

درباره هیچ‌کس

پس از اینکه یک رهگذر به یک زن که توسط چندین نفر مورد حمله قرار گرفته ,کمک میکند، رئیس باند قاچاق مواد مخدر درصدد گرفتن انتقام بر می آید.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران هیچ‌کس

دست اندرکاران هیچ‌کس

دیدگاه‌های هیچ‌کس