وقتی همه چیز به خوبی پیش رفت

وقتی همه چیز به خوبی پیش رفت

Everything Went Fine
امتیاز داده نشده
: 6.9
نشان کردن

درباره وقتی همه چیز به خوبی پیش رفت

وقتی آندره ۸۵ ساله سکته می‌کند، امانوئل با عجله به بالین پدرش می‌رود. او که بیمار و نیمه فلج روی تخت بیمارستان است، از امانوئل می‌خواهد که به او کمک کند تا به زندگی‌اش پایان دهد. اما چگونه می‌توانید به چنین درخواستی احترام بگذارید در حالی که پدر خودتان است؟

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران وقتی همه چیز به خوبی پیش رفت

دست اندرکاران وقتی همه چیز به خوبی پیش رفت

دیدگاه‌های وقتی همه چیز به خوبی پیش رفت