ونوم 2
نشان کردن

درباره ونوم 2

کلیتوس کسدی شخصیت شروری است که با یک سیمبیوت به نام کارنیج ترکیب می‌شود. شیریک که یکی از همبندهای اوست و در کمیک‌ها معشوقه کلتوس کسدی و همسر وی است، کمکش می‌کند تا از زندان فرار کند…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران ونوم 2

دست اندرکاران ونوم 2

دیدگاه‌های ونوم 2