ویچر: کابوس گرگ

ویچر: کابوس گرگ

The Witcher: Nightmare of the Wolf
امتیاز داده نشده
: 7.3
نشان کردن

درباره ویچر: کابوس گرگ

درباره شخصی به نام وزمیر است که مدت‌ها قبل از تعلیمِ گرالت و پس از اینکه با درخواست قانونِ غافلگیری از سوی دگ لانِ اسرارآمیز مواجه می‌شود، ماجراجویی خود را به‌عنوانِ یک ویچر آغاز می‌کند..

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران ویچر: کابوس گرگ

دیدگاه‌های ویچر: کابوس گرگ