پسر میمونی: قهرمانی متولد می‌شود

پسر میمونی: قهرمانی متولد می‌شود

Monkie Kid: A Hero Is Born
امتیاز داده نشده
: 7.7
نشان کردن

درباره پسر میمونی: قهرمانی متولد می‌شود

مانکی کینگ قهرمان رمان معروف «سفری به غرب»، به عنوان پسری به نام ام کی، جان گرفته است. او عصای جادویی مانکی کینگ را پیدا می کند و سفری ماجراجویی را برای بازگرداندن عصا، آغاز می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران پسر میمونی: قهرمانی متولد می‌شود

دست اندرکاران پسر میمونی: قهرمانی متولد می‌شود

دیدگاه‌های پسر میمونی: قهرمانی متولد می‌شود