چارلی چاپلین واقعی

چارلی چاپلین واقعی

The Real Charlie Chaplin
امتیاز داده نشده
: 7.3
نشان کردن

درباره چارلی چاپلین واقعی

نگاهی به زندگی و کار چارلی چاپلین. شامل مصاحبه‌ای عمیق که مجله “لایف” در سال 1966 با او انجام داد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران چارلی چاپلین واقعی

دست اندرکاران چارلی چاپلین واقعی

دیدگاه‌های چارلی چاپلین واقعی