کاریاب – هر یکشنبه …

کاریاب – هر یکشنبه …

Finding a job
امتیاز داده نشده
نشان کردن

درباره کاریاب – هر یکشنبه …

کاریاب به شما کمک می‌کند تا بدانید برای ورود به مشاغل باید از کجا شروع کنید و چقدر سرمایه لازم دارید!

فصل های کاریاب – هر یکشنبه …

E13 / یوسف موسوی / در این قسمت حمیدرضا به سراغ آقای یوسف موسوی در جمهوری رفته تا در مورد شغل نمایشگاه خودرو اطلاعات بیشتری کسب کند …

E12 / آقای شریفی (پیرایش کامران) / در این قسمت حمیدرضا به سراغ آرایشگاه مو در محله خانی‌آباد‌نو رفته تا در مورد آرایشگری هم اطلاعات بیشتری کسب کند و هم ساعاتی خود را در جایگاه کارآموز آرایشگری بیازماید ...

E11 / دکتر کسیری (عینک‌سازی) / در این قسمت حمیدرضا به سراغ دکتر کسیری در محله آریاشهر رفته تا در مورد عینک‌سازی، اطلاعات بیشتری کسب کند...

E10 / محمد خلیلی (نقاشی ماشین) / در این قسمت حمیدرضا به سراغ محمد خلیلی در محله نیاوران رفته تا در مورد نقاشی ماشین، اطلاعات بیشتری کسب کند…

E9 / باغ رستوران نادری / در این قسمت حمیدرضا به سراغ آقای نادری در شغل رستوران‌داری رفته تا درباره این شغل اطلاعات بیشتری کسب کند...

سریال
E8 / کتابفروشی / در این قسمت حمیدرضا به سراغ مرتضی احمدی در شغل کتابفروشی رفته تا درباره این شغل اطلاعات بیشتری کسب کند...

سریال
E7 / کمال خردمند / در این قسمت حمیدرضا به سراغ کمال خردمند در منطقه مجیدیه رفته تا درباره شغل میوه فروشی اطلاعات بیشتری کسب کند...

سریال
E6 / محسن فرحزادی / در این قسمت حمیدرضا به سراغ یک شیشه‌بر در منطقه فرحزاد رفته است تا درباره این حرفه اطلاعات بیشتری کسب کند...

سریال
E5 / علیرضا غیاثیان / روزهایی که شاگرد بودم خیلی بهم سخت گذشت ولی...

سریال
E4 / غلامرضا صمصامی / من کار فنی دوست دارم کاری که پشت میز باشه اصلا دوست ندارم...

سریال
E3 / طناز حاجی‌حیدری / بازار کار رشته ام خوب نبود،تصمیم گرفتم...

سریال
E2 / حسین قربانی / کاریاب این هفته داستان کسب روزی حلال از دل آتش داغ تنور سنگکی رو روایت میکنه

سریال
E1 / عارف بیگی / تکنولوژی این روزها نیاز همه است!!

در این قسمت به کسب و کار موبایل فروش ها و تعمیرات آن سری میزنیم و از سختی ها و سود این شغل با خبر میشیم

سریال

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران کاریاب – هر یکشنبه …

دیدگاه‌های کاریاب – هر یکشنبه …