کاملوت: بخش اول

کاملوت: بخش اول

Kaamelott: First Installment
امتیاز داده نشده
: 6.3
نشان کردن

درباره کاملوت: بخش اول

لانسلوت و مزدوران ساکسونش در سرتاسر پادشاهی رعب و وحشت ایجاد کرده‌‌اند. از طرفی د یگر شاه آرتور که در رم مخفی شده است برای مقابله با لشکر دوست سابق خود و بازگشت به قدرت برنامه‌ریزی می‌کند و…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران کاملوت: بخش اول

دست اندرکاران کاملوت: بخش اول

دیدگاه‌های کاملوت: بخش اول