درباره کلین

مرد زباله گردی به نام کلین که از گذشته خود عذاب می‌کشد، سعی در زندگی آرام و رستگاری می‌کند. اما به زودی خود را مجبور به آشتی با خشونت گذشته خود می بیند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران کلین

دست اندرکاران کلین

دیدگاه‌های کلین