درباره گل‌های جنگ

در سال 1937 و هنگام تجاوز ژاپن به نانکینگ چین, یک غربی به یک گروه از زنان که در کلیسا پناه گرفته‌اند. کمک می‌کند تا به منطقه امن بروند.

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران گل‌های جنگ

دیدگاه‌های گل‌های جنگ