یک شلیک از وسط دیوار

یک شلیک از وسط دیوار

A Shot Through the Wall
امتیاز داده نشده
: 6.9
نشان کردن

درباره یک شلیک از وسط دیوار

زندگی یک افسر پلیس چینی-آمریکایی پس از شلیک تصادفی به یک سیاه پوست بیگناه در هم می پیچد. او که مورد محاکمه قرار می گیرد، در حالی که در دنیای پیچیده رسانه ها، عدالت، سیاست های نژادی و اخلاقیات خود دست و پا می زند، سعی دارد بی گناهی خود را به اثبات برساند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران یک شلیک از وسط دیوار

دست اندرکاران یک شلیک از وسط دیوار

دیدگاه‌های یک شلیک از وسط دیوار