یک ضیافت

یک ضیافت

A Banquet
امتیاز داده نشده
: 4.8
نشان کردن

درباره یک ضیافت

مادر بیوه، هالی، زمانی که دختر نوجوانش بتسی روشنگری عمیقی را تجربه می کند و اصرار دارد که بدنش دیگر متعلق به خودش نیست، بلکه در خدمت قدرتی برتر است، به شدت مورد آزمایش قرار می گیرد. متعهد به ایمان تازه یافته اش بتسی امتناع می کند

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران یک ضیافت

دست اندرکاران یک ضیافت

دیدگاه‌های یک ضیافت