روزبه رحیمی نژاد

ساخت مجموعه‌های مستندی چون «تمشک»، «سایه روشن»، «دربست باغ وحش»، «کودکان رنج» و فیلم مستند «کودکی گمشده» هم از دیگر آثار مستند روزبه رحیم نژاد هستند