درباره فینچ (دوبله فارسی)

در جهانی فرا آخرالزمانی، رباتی که سازنده‌اش آن را برای محافظت از سگ خود ساخته بود، می‌آموزد که زندگی، عشق، دوستی و معنای انسان بودن چیست…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فینچ (دوبله فارسی)

دست اندرکاران فینچ (دوبله فارسی)

دیدگاه‌های فینچ (دوبله فارسی)