آشپزخانه

The Kitchen

  • 0
مناسب برای افراد بیشتر از 17 سال

چکیده داستان

در فیلم آشپزخانه : در آینده ای که لندن تبدیل به ویران شهر شده و تمام مسکن های دولتی از بین رفته، مردم محله ای به نام «آشپزخانه» خانه های خود را رها نمی کنند و دو جوان ساکن این محله برای حفظ محل زندگی خود مبارزه می کنند.

 گزارش

دیدگاه بینندگان