ارتباط

Connection

  • 0
  • 9.1
مناسب برای افراد بیشتر از 13 سال

چکیده داستان

یک کارآگاه نخبه گروه مواد مخدر که توسط فردی مرموز مجبور به مواد مخدر می شود، کل داستان 20 سال دوستی و ارتباط با مرگ یک دوست را فاش می کند.

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان