اصل بر برائت

Presumed Innocent

  • 0
  • 7.5
مناسب برای افراد بیشتر از 13 سال

چکیده داستان

قتل هولناکی اتفاق می افتد و وقتی یکی از کارکنان دفتر دادستانی شیکاگو جزو مظنونین قرار می گیرد، آشوبی در دادستانی بر پا می شود.

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان