انیشتین و بمب

Einstein and the Bomb

  • 0
  • 6.2
مناسب برای افراد بیشتر از 18 سال

چکیده داستان

پس از فرار انیشتین از آلمان نازی چه اتفاقی افتاد؟ این مستند با استفاده از تصاویر آرشیوی و سخنان خود او قدم به ذهن این نابغه آزاردیده می گذارد.

 گزارش

دیدگاه بینندگان