برادران سوپر ماریو 2023

The Super Mario Bros. Movie

  • 0
  • 7.1
مناسب برای افراد بیشتر از 13 سال

چکیده داستان

انیمیشن برادران سوپر ماریو 2023 در مورد لوله‌کشی به نام ماریو است که به همراه برادرش لوئیجی به یک هزارتوی زیرزمینی وارد می‌شود تا یک شاهزاده خانم را که در این هزارتو اسیر شده، نجات دهد اما…

 گزارش

دیدگاه بینندگان