بزرگ ترین سرقت های تاریخ با روایت پیرس برازنان 2023

History's Greatest Heists

  • 0
  • 7.3
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

مستند بزرگ ترین سرقت های تاریخ History’s Greatest Heists with Pierce Brosnan 2023 بزرگترین سرقت‌هایی که در طول تاریخ رخ داده را به تصویر کشیده است، از سرقت قطار ویلکاکس در سال 1899 تا دزدی بزرگ بوستون در سال 1950 میلادی و…

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان