بیلی و مولی: داستان عشق سمور

Billy & Molly: An Otter Love Story

  • 0
  • 8.5
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال
کارگردان : Charlie Hamilton James
بازیگر : Billy Mail ، Susan Mail
نویسنده : Charlie Hamilton James

چکیده داستان

وقتی آب یک سمور وحشی آسیب دیده را به اسکله خانه بیلی و همسرش سوزان می آورد، این زوج همراه با سگ وفادارشان جید به نگهداری از این سمور که نامش را مالی گذاشته اند، می پردازند...

 گزارش

دیدگاه بینندگان