تاروت

Tarot

  • 0
  • 5
مناسب برای افراد بیشتر از 18 سال

چکیده داستان

چند دوست با ناشی گری قانون فال تاروت را می شکنند و ناخواسته باعث آزاد شدن نیروی شرور قدرتمند درون ورق های فال می شوند. اکنون آن ها یکی پس از دیگری باید با سرنوشت خود روبرو و با مرگ دست به گریبان شوند.

 گزارش

دیدگاه بینندگان