حمام شیطان

The Devil's Bath

  • 0
  • 6.8
مناسب برای افراد بیشتر از 13 سال
کارگردان : Veronika Franz ، Severin Fiala
بازیگر : Anja Plaschg ، David Scheid ، Natalija Baranova
نویسنده : Veronika Franz ، Severin Fiala

چکیده داستان

در فیلم حمام شیطان اتریش قرن 18. روستاهایی که توسط جنگل های عمیق احاطه شده اند. یک زن پس از کشتن یک نوزاد به اعدام محکوم می شود. اگنس ازدواج می کند و با صراحت خود را برای زندگی همسری آماده می کند. کمی بعد، سر و قلب او شروع به سنگین شدن می کند. روز به روز، او به طور فزاینده ای در یک مسیر تیره و تنها که منجر به افکار شیطانی می شود گرفتار می شود. شاید نه فقط افکار….

 گزارش

دیدگاه بینندگان