دوستان خیالی

IF

  • 0
  • 6.8
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

دختر جوانی به نام بی، این توانایی را به دست می‌آورد که دوستان خیالی افراد را که به اختصار « ایف » (IF: Imaginary Friend) نامیده می‌شوند، ببیند، که توسط کودکانی که به آنها کمک کرده بودند، اکنون رها شده‌اند. بی، سپس متوجه می‌شود که همسایه‌اش، کال، نیز همین توانایی را دارد.

 گزارش

دیدگاه بینندگان