سلسله مراتب

Hierarchy

  • 0
  • 6.6
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

دبیرستان جوشین جایی است که کودکان از لحظه تولد برای تحصیل در آنجا انتخاب می شوند. در این دبیرستان خصوصی معتبر، اتفاقات هیجان انگیز و غیرمنتظره ای رخ می دهد که...

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان