شیطان

Evil

  • 0
  • 7.8
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

یک روانشناس بالینی شکاک به نام دکتر کریستن بوچارد، به یک کشیش کارآموز و یک پیمانکار ملحق می‌شود تا در تحقیقات آنها پیرامون معجزات احتمالی و رویدادهای ماوراء طبیعه مشارکت نماید و به توضیحات علمی مرتبط با آن رویدادها دست پیدا کند و...

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان